Bevezető
Tisztelt Válaszadó!

Kutatásunk a magyarok elvándorlását vizsgálja a Kopint Konjuntura Kutatatási Alapítvány keretei között, független kutatói kezdeményezésű pályázattal a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alaptól elnyert támogatás segítségével. Ehhez a vizsgálathoz kérjük az Ön közreműködését. A kérdőívben a magyarok elvándorlásának nagyságát, irányát és az ezzel összefüggő különböző tényezőket kívánjuk feltárni. A feltett kérdésekre nincsenek jó és rossz válaszok. Az ön tapasztalatait, véleményét szeretnénk megismerni.

Válaszait anonim módon kezeljük, azok nem kerülnek a kutatást végzőkön kívül más kezébe és a kutatást követően a személyes adatokat megsemmisítjük (az adatkezelési elveket elolvashatja a honlap alján, a kutatás adatkezelési tervét pedig ide kattintva).

A válaszadás önkéntes!

KÖSZÖNJÜK, HOGY SEGÍTI A MUNKÁNKAT!

dr. Hárs Ágnes
kutatásvezető
agnes.hars@kopint-tarki.hu
Kopint-Tárki és Kopint Konjunktúra Kutatási Alapítvány

dr. Simon Dávid
módszertani vezető
simdav@caesar.elte.hu
Eötvös Loránd Tudományosegyetem és Kopint Konjunktúra Kutatási Alapítvány

Bevezetésül néhány személyes kérdést szeretnénk feltenni.
Melyik évben született?
év
Mi az Ön neme?
Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége?
Mi a felsőfokú végzettsége jellege? Több választ is megjelölhet!
Amennyiben a felsorolt kategóriák közé nem tudja besorolni a végzettsége jellegét, kérjük, írja le ide!
Begépelhető karakterek száma: 250
Legmagasabb iskolai végzettség jellege? Több választ is megjelölhet!
Amennyiben a felsorolt kategóriák közé nem tudja besorolni a végzettsége jellegét, kérjük, írja le ide!
Begépelhető karakterek száma: 250
Van Önnek egyéb szakképzettsége, szakmája?
Milyen egyéb szakképzettséggel, szakmával rendelkezik (legfeljebb 3-at említsen a megszerzés sorrendjében)?
Begépelhető karakterek száma: 250
Melyik országban született?
Melyik országban született?
Melyik fel nem sorolt országban született?
Abban az országban, ahol született, állampolgár volt?
Milyen állampolgár jelenleg? (Ha több állampolgársága van, kérjük jelölje meg mindegyiket!)
Milyen egyéb állampolgársága van?
Most a lakóhelyéről szeretnénk kérdezni.
Kérjük, mondja meg, hol él!(Arra az országra gondoljon, ahol ideje legnagyobb részét tölti)*
Magyarországon belül melyik megyében él?
Melyik országban él?*
Melyik országban él?
Milyen településen lakik?
Kérjük, mondja meg, melyik országban adózik?
Hol élt Magyarországon utoljára?
Milyen településen lakott utoljára Magyarországon?
Van-e Magyarországon saját lakása?
Hogyan használják a lakását, ki lakik benne?
Milyen módon használják a lakását?
Begépelhető karakterek száma: 200
Volt-e lakása akkor, amikor elhatározta, hogy elhagyja Magyarországot?
Be van-e jelentve Magyarországon, van-e lakcímkártyája?
Kérjük, mondja meg, hol van bejelentve Magyarországon?
Kérjük, mondja meg, bejelentette-e Ön, hogy megszünteti hazai egészségbiztosítását, amikor külföldre ment?
A következő részben a jelenlegi munkájáról, tevékenységéről szeretnénk kérdezni.
Ön jelenleg dolgozik (fizetésért)?*
Dolgozott-e már korábban?*
Mi az ön jelenlegi foglalkozása?
Begépelhető karakterek száma: 250
Mi volt az ön legutolsó foglalkozása?
Begépelhető karakterek száma: 250
Milyen formában dolgozik jelenleg, ha jelenleg nem dolgozik, milyen formában dolgozott legutóbbi munkahelyén?
Milyen módon dolgozik, illetve dolgozott legutóbb?
Begépelhető karakterek száma: 200
Ön teljes vagy részmunkaidőben dolgozik-e, illetve, ha jelenleg nem dolgozik, hogyan dolgozott legutóbbi munkahelyén (a szakmájában szokásos munkaidőt vegye figyelembe)?
Kérjük, becsülje meg, minden fizetős munkáját figyelembe véve összesen hány órát dolgozik (illetve dolgozott legutóbbi munkahelyén) kb. egy héten?
óra
Összesen hány órát lenne hajlandó dolgozni magasabb jövedelem reményében egy héten?
óra
Milyen munkahelyen dolgozik, illetve dolgozott legutóbbi munkahelyén? (Több választ is megjelölhet!)
Hány főt foglalkoztat az Ön munkahelye (vagy az ön vállalkozása)?
Véleménye szerint megfelel-e a jelenlegi (vagy legutóbbi) munkája a képzettségének?
Hol dolgozik Ön, illetve hol dolgozott legutóbbi munkahelyén? (Kérjük, minden munkáját vegye figyelembe!)*
Melyik országban dolgozik külföldön?*
Dolgozott-e Ön korábban bármikor külföldön?*
Mi az ön jellemző tevékenysége? (Több választ is megjelölhet!)
Milyen tevékenység jellemző önre?
Begépelhető karakterek száma: 200
Milyen képzésben vesz részt jelenleg?
Milyen képzésben vesz részt?
Most a korábbi hosszabb külföldi tartózkodásairól szeretnénk kérdezni
Élt-e Ön korábban tartósan (legalább három hónapig) folyamatosan külföldön? (Kérjük, most ne vegye figyelembe a külföldi munkavállalást!)*
Milyen okból tartózkodott külföldön? (Több választ is megjelölhet!)
Milyen más célból volt hosszabb távon külföldön:
Begépelhető karakterek száma: 500
A következő részben részletesen kérdezzük a külföldi munkavállalásáról
Összesen hány hónapot dolgozott külföldön?
hónap
Összesen hány munkahelye volt külföldön?*
Mikor dolgozott először külföldön?*
Melyik évben?
Melyik országban volt az első külföldi munkahelye?*
Melyik fel nem sorolt országban volt az első külföldi munkahelye?
Hány hónapig dolgozott első külföldi munkahelyén?
hónap
Mikor ért véget utolsó külföldi munkája?
év
Melyik országban volt az utolsó külföldi munkahelye?*
Melyik fel nem sorolt országban volt az utolsó külföldi munkahelye?
Hány hónapja dolgozik jelenlegi külföldi munkahelyén?
hónap
Mi volt az Ön utolsó külföldi foglalkozása?
Mi volt az Ön utolsó magyarországi foglalkozása mielőtt külföldre ment?(Ha többször dolgozott külföldön kérem, az utolsó alkalomra gondoljon!)
A következő kérdés a kutatásunk szempontjából különösen fontos. Kitöltését talán bonyolultnak találja, de kérjük, szenteljen néhány percet rá és gondolja végig, hogy 2008 óta évente mi volt jellemző leginkább önre? Hol dolgozott adott évben?
Külföldön dolgoztamMagyarországon dolgoztamAz év egy részében Magyarországon, más részében külföldön dolgoztamIngázó munkavállaló voltam (külföldön)Nem dolgoztam - Magyarországon éltemNem dolgoztam - külföldön éltemNincs válasz
A következő részben a családi állapotát érintő néhány kérdést szeretnénk feltenni
Mi az Ön családi állapota?
Hány eltartott gyermeke van?
Ebből 6 év alatti gyermek?
Hány általános vagy középiskolai tanulmányokat folytató gyermeke van?
Hány nappali tagozatos felsőfokú tanulmányokat folytató gyermeke van?
Jelenleg kivel lakik együtt? (Értelemszerűen több választ is megjelölhet!)
Kérjük, írja ide, hogy kivel!
Családjával érkezett-e külföldre?
Milyen más módon?
Begépelhető karakterek száma: 200
Tervezik, hogy a családja kiköltözik Önhöz?
Most az anyagi helyzetével kapcsolatosan szeretnénk néhány kérdést feltenni
Véleménye szerint, hogyan tudja fedezni az Ön háztartása a szokásos kiadásokat? (Kérjük, az együttélő, és, ha van ilyen, a távol élő közvetlen családtagokra gondoljon! Az esetleges rendszeres hazautazási költségeket is értse bele a költségekbe!)
Mekkora az Ön jövedelmének a jelentősége a háztartásban?
Előfordul-e, hogy keresetéből utal pénzt családjának, vagy olyan családtagjainak, akikkel nem él egy háztartásban, beleértve az esetleges gyerektartást is?
Kiknek utal rendszeresen? (Több választ is megjelölhet!)
Mit támogat rendszeres utalással? (Több választ is megjelölhet!)
Milyen egyéb célt támogat?
Begépelhető karakterek száma: 200
Az előfordul-e, hogy ön kap otthonról támogatást?
A következő részben a külföldi munkavállalással kapcsolatos információkról kérdezzük.
Mielőtt külföldre ment, milyen módon találkozott a külföldi munkavállalással kapcsolatos hírekkel, információkkal? (Több választ is megjelölhet!)
Milyen módon találkozik a külföldi munkavállalással kapcsolatos hírekkel, információkkal? (Több választ is megjelölhet!)
Mielőtt külföldre ment, hogyan befolyásolta a külföldi munkavállalásról alkotott képét a sajtó, televízió, rádió és az internet?
Hogyan befolyásolja a külföldi munkavállalásról alkotott képét a sajtó, televízió, rádió és az internet?
Mielőtt külföldre ment, volt-e külföldön élő vagy dolgozó családtagja, barátja, ismerőse vagy kollégája, illetve volt-e külföldi munkáról vagy külföldiekkel együttműködésről saját rövidebb tapasztalata? (Több választ is megjelölhet!)
Van-e önnek jelenleg vagy korábban külföldön élő vagy dolgozó családtagja, barátja, ismerőse vagy kollégája, illetve külföldi munkáról vagy külföldiekkel együttműködésről saját rövidebb tapasztalata? (Több választ is megjelölhet!)
Mielőtt külföldre ment, hogyan befolyásolta a külföldi munkavállalásról alkotott képét családtagja külföldi munkatapasztalata, benyomásai?
Hogyan befolyásolja a külföldi munkavállalásról alkotott képét családtagja külföldi munkatapasztalata, benyomásai?
Mielőtt külföldre ment, hogyan befolyásolta a külföldi munkavállalásról alkotott képét barátja, ismerőse külföldi munkatapasztalata, benyomásai?
Hogyan befolyásolja a külföldi munkavállalásról alkotott képét barátja, ismerőse külföldi munkatapasztalata, benyomásai?
Mielőtt külföldre ment, hogyan befolyásolta a külföldi munkavállalásról alkotott képét kollégája külföldi munkatapasztalata, benyomásai?
Hogyan befolyásolja a külföldi munkavállalásról alkotott képét kollégája külföldi munkatapasztalata, benyomásai?
Hogyan befolyásolja a külföldi munkavállalásról alkotott képét a saját korábbi külföldi rövidebb munkatapasztalata?
Mielőtt külföldre ment, hogyan befolyásolta a külföldi munkavállalásról alkotott képét a korábbi együttműködés külföldiekkel?
Hogyan befolyásolja a külföldi munkavállalásról alkotott képét a korábbi együttműködés külföldiekkel?
Mielőtt külföldre ment, hogyan befolyásolta a külföldi munkavállalásról alkotott képét a saját korábbi külföldi rövidebb munkatapasztalata?
Első külföldi munkavállalása szempontjából mennyire volt fontos a szerepe az alábbiaknak? A skálán az 1-es azt jelenti, hogy egyáltalán nem fontos, az 5-ös azt jelenti, hogy nagyon fontos.
1 - Egyáltalán nem fontos2345 - Nagyon fontos Nincs válasz
Jelenlegi, illetve legutolsó külföldi munkahelye megtalálásában mennyire volt fontos a szerepe az alábbiaknak? A skálán az 1-es azt jelenti, hogy egyáltalán nem fontos, az 5-ös azt jelenti, hogy nagyon fontos.
1 - Egyáltalán nem fontos2345 - Nagyon fontos Nincs válasz
Most a mindennapi életét befolyásoló dolgokról szetnénk kérdezni.
Arra kérjük, hogy gondolja végig a munkavállalást érintő szempontokat! Kérjük, az egyes szempontokat aszerint értékelje, mennyire megfelelőek az Ön számára jelenleg, illetve ha jelenleg nem dolgozik mennyire voltak megfelelőek legutóbbi munkahelyén. A skálán az 1-es azt jelenti, nagyon kedvezőtlen, az 5 pedig azt, hogy nagyon kedvező.
1 - Nagyon kedvezőtlen2345 - Nagyon kedvezőNincs válasz
Gondolja végig az alábbi életkörülményeket érintő szempontokat, és értékelje azokat. Értékelje az egyes szempontokat aszerint, hogy mennyire kedvezőek az ön számára a jelenlegi lakóhelyén. Adjon 1-est, ha nagyon kedvezőtlen 5-öst, ha nagyon kedvező.
1 - Nagyon kedvezőtlen2345 - Nagyon kedvezőNincs válasz
Most a munkahelykeresés szempontjairól szeretnénk kérdezni.
Kérjük, most azt értékelje, hogyha munkahelyet kell keresnie, az alábbi szempontok mennyire fontosak az Ön számára, ha arról kell döntenie, hogy hol vállal munkát! A skálán az 1-es azt jelenti, hogy egyáltalán nem fontos, az 5-ös azt jelenti, hogy nagyon fontos.
1 - Egyáltalán nem fontos2345 - Nagyon fontos Nincs válasz
Kérjük, azt is értékelje, hogy az alábbi életkörülményekkel kapcsolatos szempontok mennyire fontosak az Ön számára, ha arról kell döntenie, hogy munkát vállaljon olyan helyen, amihez el is kell költöznie! A skálán az 1-es azt jelenti, hogy egyáltalán nem fontos, az 5-ös azt jelenti, hogy nagyon fontos. az 1-es azt jelenti, hogy egyáltalán nem fontos, az 5-ös azt jelenti, hogy nagyon fontos.
1 - Egyáltalán nem fontos2345 - Nagyon fontos Nincs válasz
A következő részben a magyarországi és külföldi munkavállalás kilátásairól kérdezzük
Kérjük, külföldnek azt az országot tekintse, ahol dolgozik.
Kérjük, külföldnek azt az országot tekintse, ahol él.
Kérjük, az alábbi kérdésekre akkor is válaszoljon, ha jelenleg nem dolgozik és nem is tervezi mostanában, hogy dolgozni fog!
Kérjük, külföldnek azt az országot tekintse, ahol legszívesebben vállalna munkát, ahol a legkedvezőbbnek tartja a feltételeket az Ön számára összességében, vagy amelyet legjobban ismer, akkor is, ha most nem tervezné hogy külföldön vállal munkát. Melyik országot választotta?
Melyik fel nem sorolt országot választotta?
Mit gondol, hogyan változnak a külföldi munkavállalás lehetőségei a jövőben az Ön számára?
1 - Jelentősen romlanak2 - Kicsit romlanak3 - Nem változnak4 - Kicsit javulnak5 - Jelentősen javulnak6 - Esetemben nem értelmezhetőNincs válasz
Kérjük, gondolja meg, milyen tényezők változtathatják meg a külföldi munkavállalás lehetőségeit ? (Több választ is megjelölhet)
Kérjük, írja ide, milyen egyéb tényezőkre gondol!
Begépelhető karakterek száma: 200
Mit gondol, hogyan változnak a magyarországi munkavállalás lehetőségei a jövőben az Ön számára?
1 - Jelentősen romlanak2 - Kicsit romlanak3 - Nem változnak4 - Kicsit javulnak5 - Jelentősen javulnak6 - Esetemben nem értelmezhetőNincs válasz
Mit gondol, hogy összességében a változások hatására...
Mit gondol, hogy összességében a változások hatására...
Melyik országba menne leginkább tovább?
A most következő részben a bérekkel kapcsolatos kérdéseket szeretnénk feltenni.
Kérjük, az alábbi kérdésekre akkor is válaszoljon, ha jelenleg nem dolgozik és nem is tervezi mostanában, hogy dolgozni fog!
Kérjük, külföldnek azt az országot tekintse, amire az előző oldal kitöltése során gondolt!
Mit gondol ma Magyarországon mekkora havi nettó jövedelemre számíthatna? (Kérjük, arra az összegre gondoljon, amelyet kézhez kapna! Kérjük, csak számot írjon és az összeget ezer forintban adja meg!)
havi ezer Ft
Ha ön most külföldre menne dolgozni, mit gondol, forintra átszámítva körülbelül mekkora havi nettó jövedelemre számíthatna (Kérjük, arra az összegre gondoljon, amelyet kézhez kapna! Kérjük, csak számot írjon és az összeget ezer forintban adja meg!)?
havi ezer Ft
Mit gondol az Ön által Magyarországon megkereshető bérnek hányszorosa a külföldön kereshető bér?
szorosa
És mit gondol a magyarországinak hányszorosa a megélhetés költsége külföldön?
szorosa
Véleménye szerint mennyi évente az Ön hazautazásának átlagos költsége?
évi ezer Ft
Mennyi az Ön jelenlegi munkából származó havi átlagos nettó forintban kézhez kapott jövedelme (ha több forrásból kap jövedelmet kérjük, adja össze azokat!)? (Kérjük, csak számot írjon és az összeget ezer forintban adja meg!)
ezer Ft
Mennyi jelenleg egy hónapban az Ön átlagos nettó kézhez kapott jövedelme külföldön(ha több forrásból kap jövedelmet kérjük, a teljes összeget adja meg!)? (Kérjük, válassza ki a megfelelő pénznemet!)
Melyik fel nem sorolt pénznemben adta meg a jövedelmét? *
Most a külföldre költözésével kapcsolatos elképzeléseiről kérdezzük.
Mennyire tartja valószínűnek, hogy három év múlva külföldön fog élni?
És azt mennyire tartja valószínűnek, hogy három év múlva külföldön fog dolgozni?
Ha elképzelhető, hogy külföldön fog élni, illetve dolgozni, melyik ország lenne az?
Kérjük, írja ide, melyik országban!
Mennyire tartja valószínűnek, hogy három év múlva hasonló munkát fog végezni, mint most?
Mit gondol, milyen munkát fog végezni?
Begépelhető karakterek száma: 200
Kérem, gondolja végig mi volt az oka annak, hogy ön külföldre költözött? Kérjük, a három legfontosabb okot jelölje meg!(Legfeljebb 3 opciót választhat ki)
Kérjük, írja le röviden, mi ez az ok!
Begépelhető karakterek száma: 300
Kérjük, gondolja végig, mi lenne az, amiért ön tartósan külföldre költözne? Kérjük, a három legfontosabb okot jelölje meg, ha van ilyen!(Legfeljebb 3 opciót választhat ki)
Kérjük, írja le röviden, mi ez az ok!
Begépelhető karakterek száma: 300
A következő részben az internet használathoz és kapcsolattartáshoz fűződő kérdéseket teszünk fel.
Milyen módon tartja a kapcsolatot Magyarországon élő ismerőseivel elsősorban?
Kérjük, írja ide, milyen egyéb módon:
Begépelhető karakterek száma: 300
Milyen gyakran internetezik Ön általában?
Ön milyen gyakran használja a Facebookot?
Milyen gyakran olvas emailt?
Milyen gyakran olvas a külföldi magyarokkal kapcsolatos blogokat, fórumokat (a Facebook-on kívül)?
Melyik blogot, forumot szokta olvasni?
Kérem, mondja meg, hogy körülbelül hány külföldön élő magyar ismerőse van?
És közülük hány emberrel tartja a kapcsolatot a Facebookon?
És hány nem magyar ismerőse van a Facebookon?
Hány olyan ismerőse van a Facebookon, aki abból az országból származik, ahol Ön most él?
Kutatásunk előző fázisában mintát vettünk a Facebookon megtalálható, külföldön élő magyarok közül, és üzenetben hívtuk meg őket kutatásunk kitöltésére. Sajnos a Facebook az ismeretlenek elérését megnehezíti, ezért sokan nem vették észre a felkérést. Kutatásunk módszertana szempontjából fontos, hogy tudjuk, kapott-e ön ilyen felhívást. Kérem nézze meg PC-n vagy laptopon az üzeneteken belül az engedélykérések/szűrt üzenetek helyet és amennyiben kapott kérdőív elérhetőséget másolja ide azt (azt a kérdőívet nem szükséges kitöltenie)! Köszönjük a segítségét!
Begépelhető karakterek száma: 200
Milyen idegen nyelvet beszél? (Többet is megjelölhet!)
Milyen egyéb idegen nyelvet beszél?
Milyen szinten beszéli az Ön által ismert idegen nyelvet?
1 Gyengén2 Elég jól (középfokon)3 Magas szintenNincs válasz
Milyen nyelvet használ a munkája során?(Legfeljebb 2 opciót választhat ki)
Milyen egyéb nyelvet használ?
Begépelhető karakterek száma: 500
'Milyen nyelvet használ, családon kívüli egyéb tevékenysége során?(Legfeljebb 2 opciót választhat ki)
Milyen egyéb nyelvet használ?
Begépelhető karakterek száma: 500
Köszönjük, hogy válaszaival segítette a munkánkat!
Ha van még valamilyen fontos megjegyzése, kiegészítése, kérjük,ossza meg velünk!
Begépelhető karakterek száma: 500
Véglegesítés